OSHE JTNCHEP 2023

Jawatankuasa Induk OSHE JTNCHEP Tahun 2023

 

 

Jawatankuasa Pasukan ERT Team

Objektif OSHE Jabatan Timbalan Naib Canselor

Senarai Aktiviti/Latihan OSHE JTNCHEP Tahun 2022

Latihan Pengungsian Bangunan Bersasar Tahun 2022