Jawatankuasa Mahasiswa Kolej

Penubuhan Jawatankuasa Mahasiswa (JKM) Kolej di setiap kolej kediaman Mahasiswa adalah bertujuan untuk menjalankan program berbentuk kebajikan, keusahawanan, kepimpinan, kerohanian dan aktiviti di kalangan sesama penghuni kolej atau masyarakat umum.  JKM dibentuk di bawah kawal selia  Pengetua dan Felo di setiap Kolej.  Aktiviti yang dijalankan bertujuan untuk menggalakkan integrasi kaum, pembangunan sahsiah, dan bimbingan akademik mahasiswa.  JKM dibentuk mengikut kapasiti Kolej masing-masing seperti berikut:

1 Jawatankuasa Mahasiswa Kolej Rahman Putra
2 Jawatankuasa Mahasiswa Kolej Tun Fatimah
3 Jawatankuasa Mahasiswa Kolej Tun Razak
4 Jawatankuasa Mahasiswa Kolej Tun Hussein Onn
5 Jawatankuasa Mahasiswa Kolej Tun Dr. Ismail
6 Jawatankuasa Mahasiswa Kolej Tuanku Canselor
7 Jawatankuasa Mahasiswa Kolej Perdana
8 Jawatankuasa Mahasiswa Kolej 9&10
9 Jawatankuasa Mahasiswa Kolej Datin Seri Endon
10 Jawatankuasa Mahasiswa Kolej Dato’ Onn Jaafar
11 Jawatankuasa Mahasiswa Kolej Siswa Jaya

Carta Organisasi JKM Sesi 2023/2024 UTM

KOLEJ RAHMAN PUTRA

KOLEJ TUN FATIMAH

KOLEJ TUN RAZAK

KOLEJ TUN HUSSEIN ONN

KOLEJ TUN DR. ISMAIL

KOLEJ TUANKU CANSELOR

KOLEJ PERDANA

KOLEJ 9 & 10

KOLEJ DATIN SERI ENDON

KOLEJ DATO ONN JAAFAR

KOLEJ SISWA JAYA

Carta Organisasi JKM Sesi 2022/2023 UTM

KOLEJ RAHMAN PUTRA

KOLEJ TUN FATIMAH

KOLEJ TUN RAZAK

KOLEJ TUN HUSSEIN ONN

KOLEJ TUN DR. ISMAIL

KOLEJ TUANKU CANSELOR

KOLEJ PERDANA

KOLEJ 9 & 10

KOLEJ DATIN SERI ENDON

KOLEJ DATO ONN JAAFAR

KOLEJ SISWA JAYA

Carta Organisasi JKM Sesi 2021/2022 UTM

KOLEJ RAHMAN PUTRA

KOLEJ TUN FATIMAH

KOLEJ TUN RAZAK

KOLEJ TUN HUSSEIN ONN

KOLEJ TUN DR. ISMAIL

KOLEJ TUANKU CANSELOR

KOLEJ PERDANA

KOLEJ 9 & 10

KOLEJ DATIN SERI ENDON

KOLEJ DATO ONN JAAFAR