BAHAGIAN AKTIVITI & PEMBANGUNAN PELAJAR

JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR
(HAL EHWAL PELAJAR)

PROF  MADYA DR. AZLAN BIN ABDUL LATIB

Pengarah Aktiviti & Pembangunan Pelajar (DS54)

Bahagian Aktiviti & Pembangunan Pelajar

07-5530261 | p-azlan@utm.my

ENCIK MOHAMMED NABIL BIN MAHAMAD

Pegawai Tadbir (N41)

Bahagian Aktiviti & Pembangunan Pelajar

mnabilm@utm.my 

 

USTAZ PANJI ALAM BIN MAZHISHAM

Pegawai Tadbir (N41)

Bahagian Aktiviti & Pembangunan Pelajar

07-5530255 | panjialam@utm.my

 

ENCIK MOHD ISKANDAR BIN ISHAK

Penolong Pegawai Tadbir (N29)

Bahagian Aktiviti & Pembangunan Pelajar

07-5538846 | iskandarishak@utm.my