PUSAT KERJAYA

JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR
(HAL EHWAL PELAJAR)

PROF. MADYA DR. CHE ROZID BIN MAMAT

Pengarah UTMCC (DS54)

Bahagian UTMCC

07-5532730  | cherozid@utm.my

PUAN YASNI NURUL HUDA BINTI HJ MD YASIN

Timbalan Pendaftar (N48)

Bahagian UTMCC

 

PUAN NOOR HADAYAH BINTI HAJI AHMAD

Pegawai Psikologi (S41/S44)

Bahagian UTMCC

013-7221126 | noorhadayah@utm.my

DR. NORAZWA BINTI YEOP KAMARUDIN

Pegawai Psikologi (S41/S44)

Bahagian UTMCC

07-5538835  | norazwa@utm.my

 

PUAN NORLIZA BINTI RAMLI 

Pegawai Psikologi (S41/S44)

Bahagian UTMCC

07-5532732   | norlizaramli@utm.my