PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI

FUNGSI JABATAN

7

Perkhidmatan Rawatan dan Penjagaan Pesakit

  • Menyediakan kemudahan rawatan pesakit melalui perkhidmatan klinik perubatan.
  • Menyediakan perkhidmatan rawatan kecemasan melalui aktiviti on-call, standby, dan ambulans.
  • Mengendalikan perkhidmatan rawatan dan pencergahan rawatan penyakit.
7

Kawalan Penyakit dan Promosi Kesihatan

  • Menjalankan aktiviti kawalan penyakit berjangkit dan pengesanan penyakit tak berjangkit.
  • Menjalankan promosi kesihatan melalui aktiviti pendidikan dan cara hidup sihat.
  • Mengurus penjanaan pendapatan selaras dengan status dengan bisnes unit BDU.