Selaras dengan misi dan visi, objektif dan piagam pelanggan, kami di Hal Ehwal Pelajar & Alumni Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur (UTM KL) sentiasa komited dalam memberi sokongan penuh terhadap aktiviti yang membantu dalam pembinaan sahsiah serta pembangunan pelajar di UTM KL. Sebelum ini, pelbagai program telah dijalankan oleh kelab dan persatuan mahasiswa UTM KL yang dinaungi dibawah Pusat HEPA UTMKL.

PROGRAM PEMBANGUNAN PERSATUAN DAN KELAB MAHASISWA

2019-2020

3M DIPLOMA UTMKL

Penyelaras aktiviti untuk kemasukan pelajar baharu diploma UTM KL.

3M IJAZAH SARJANA MUDA UTMKL

Penyelaras aktiviti untuk kemasukan pelajar baharu ijazah sarjana muda UTM KL.

THE FLOOR IS YOURS

PROGRAM PEMBANGUNAN PERSATUAN & KELAB MAHASISWA

– TAHUN 2017 –

Hak Cipta Terpelihara @2016-2017    |    Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa & Alumni, UTM Kuala Lumpur