SEKSYEN PENTADBIRAN

FUNGSI JABATAN

7

Pengurusan Kewangan & Aset

  • Pengurusan Kewangan dan Aset Jabatan
  • Menambahbaik perkhidmatan jabatan
  • Menguruskan tajaan luar pelajar
7

Pentadbiran & Pengurusan Organisasi

  • Pengurusan rekod cuti/kehadiran kakitangan.
  • Pengurusan sumber manusia dan perkembangan sahsiah kakitangan.
  • Pemerkasaan struktur organisasi jabatan.
7

Pengurusan Kualiti dan Dokumen

  • Menambahbaik perkhidmatan yang disediakan jabatan.
  • Menguruskan hal-hal berkaitan kualiti OSHE dan dokumen jabatan.