UNIT KESEJAHTERAAN DAN KEMUDAHAN PELAJAR

FUNGSI JABATAN

7

Kebajikan Pelajar

  • Menguruskan kebajikan pelajar.
  • Menguruskan khairat dan insurans pelajar.
  • Menyelaras bantuan ‘Food Bank’.
  • Menguruskan bantuan zakat.
  • Menguruskan pinjaman dan biasiswa pelajar.
7

Pengurusan Kemudahan dan Peralatan

  • Menguruskan kenderaan untuk aktiviti pelajar.
  • Kemudahan pinjaman peralatan.