Bantuan Kewangan

Seksyen Kemudahan Kebajikan & Tatatertib merupakan pusat penyelarasan segala urusan yang berkaitan dengan biasiswa, pinjaman, dermasiswa dan bantuan kewangan One-Off kepada pelajar pra siswazah. Seksyen Kemudahan Kebajikan & Tatatertib ini juga bertanggungjawab menguruskan pengiklanan tawaran, mengatur temuduga, membuat notis pemberitahuan mengenai biasiswa/pinjaman, mengedar borang-borang permohonan dan mengemukakan surat-surat permohonan dan dokumen perjanjian yang telah lengkap kepada penganjur-penganjur berkaitan.

Bantuan kewangan kepada siswa di Universiti ini terdiri daripada empat kategori utama iaitu:

  1. Biasiswa Pelajaran (termasuk Biasiswa Endowmen UTM)
  2. Pinjaman Pelajaran
  3. Dermasiswa
  4. Bantuan kewangan One-Off

Sumber-sumber kewangan mahasiswa di Universiti adalah terdiri daripada empat kategori utama iaitu:

  1. Kerajaan Persekutuan
  2. Kerajaan Negeri
  3. Pihak Swasta
  4. Yayasan/Pertubuhan