Our Location
Bahagian Aktiviti dan Pembangunan Pelajar (BAPP),
Galeria Siswa, Bangunan M42 & M43,
Jabatan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni),
Universiti Teknologi Malaysia,
81310 Johor Bahru, Johor